نمایش بر اساس 
 پروپوزال کارشناسی ارشد
پروپوزال پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات اردبیل
چهارشنبه 11 خرداد 1390
دانلود فایل پیوست
 فرم ب
فرم اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
چهارشنبه 11 خرداد 1390
دانلود فایل پیوست
 فرم الف پایان نامه
برای انتخاب موضوع و اساتید راهنما و مشاور پروپوزال پایان نامه، دانشجویان بایسی با راهنمایی و تأیید مدیر گروه مربوطه فرم الف را تکمیل و جهت بررسی و تایید، تحویل شورای تخصصی گروه مربوطه نمایند.
چهارشنبه 11 خرداد 1390
دانلود فایل پیوست
 فرم وام شهریه کوتاه مدت
فرم وام شهریه کوتاه مدت
چهارشنبه 17 مهر 1392
دانلود فایل پیوست
 فرم وام شهریه بلند مدتدانشجویان و شرایط و مدارک مربوطه
مدارک مورد نیاز و فرم های وام شهریه بلند مدت وزارت علوم
چهارشنبه 17 مهر 1392
دانلود فایل پیوست
 فرم صفر طرح های پژوهشی علوم و تحقیقات اردبیل
فرم صفر طرح های پژوهشی علوم و تحقیقات اردبیل
چهارشنبه 25 بهمن 1391
دانلود فایل پیوست
 فرم تحویل پایان نامه
فرم تحویل پایان نامه
دوشنبه 28 اسفند 1391
دانلود فایل پیوست
 صفحه بندی پایان نامه و روکش سی دی
صفحه بندی پایان نامه و روکش سی دی
دوشنبه 28 اسفند 1391
دانلود فایل پیوست
 فرم تشویق مقالات
فرم تشویق مقالات
دوشنبه 28 اسفند 1391
دانلود فایل پیوست
 فرم ساختار بانک اطلاعات و چکیده پایان نامه ارشد
فرم ساختار بانک اطلاعات و چکیده پایان نامه ارشد
دوشنبه 5 تير 1391
دانلود فایل پیوست
 فرم کنترل مندرجات و نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم کنترل مندرجات و نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
دوشنبه 5 تير 1391
دانلود فایل پیوست
 منشور اخلاق پژوهش
منشور اخلاق پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی برای درج در پایان نامه ها
چهارشنبه 5 مهر 1391
دانلود فایل پیوست
 فرم های ۲۵-۲۰
فرم های ۲۵-۲۰ استخدام هیات علمی
شنبه 30 مهر 1390
دانلود فایل پیوست
 فرم کارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی
کارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی متقاضیان هیات علمی
شنبه 30 مهر 1390
دانلود فایل پیوست
 فرم ۱ متقاضیان استخدام هیات علمی
فرم ۱ متقاضیان استخدام هیات علمی
شنبه 30 مهر 1390
دانلود فایل پیوست
 فرم تعهد محضری عدم اشتغال متقاضیان بورسه دکتری
فرم تعهد محضری عدم اشتغال متقاضیان بورسه دکتری
شنبه 7 آبان 1390
دانلود فایل پیوست
 مدارک لازم برای متقاضیان هیات علمی
مدارک لازم برای متقاضیان هیات علمی
شنبه 30 مهر 1390
دانلود فایل پیوست
 برگه معرفی به کتابخانه مرکزی
برگه معرفی به کتابخانه مرکزی
يکشنبه 30 بهمن 1390
دانلود فایل پیوست
 تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
دوشنبه 5 تير 1391
دانلود فایل پیوست
 آگهی دفاع از پایان نامه
آگهی دفاع از پایان نامه
دوشنبه 5 تير 1391
دانلود فایل پیوست
 فرم انصراف از ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه
فرم انصراف از ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه
دوشنبه 5 تير 1391
دانلود فایل پیوست
 فرم شماره 3- تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه
فرم شماره 3- تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه
پنجشنبه 1 خرداد 1393
دانلود فایل پیوست
 فرم تأیید پایان نامه توسط گروه برای تسویه حساب و درج در اول پایان نامه
فرم تأیید پایان نامه توسط گروه برای تسویه حساب و درج در اول پایان نامه
دوشنبه 5 تير 1391
دانلود فایل پیوست
 طرح روی جلد پایان نامه کارشناسی ارشد
طرح روی جلد پایان نامه کارشناسی ارشد
دوشنبه 5 تير 1391
دانلود فایل پیوست
 برگه درخواست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد
برگه درخواست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد
دوشنبه 5 تير 1391
دانلود فایل پیوست
 فرم تایید هزینه‌های مواد و تجهیزات پرداخت شده در ارتباط با پایان نامه
فرم تایید هزینه‌های مواد و تجهیزات پرداخت شده در ارتباط با پایان نامه
دوشنبه 5 تير 1391
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست تجهیزات آزمایشگاهی برای پایان نامه
فرم درخواست تجهیزات آزمایشگاهی برای پایان نامه
دوشنبه 5 تير 1391
دانلود فایل پیوست
 فرم خلاصه وضعیت متقاضیان عضو هیات علمی
فرم خلاصه وضعیت متقاضیان عضو هیات علمی
سه شنبه 28 آذر 1391
دانلود فایل پیوست
 برگه تأیید حضور در دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد
برگه تأیید حضور در دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد
شنبه 17 آبان 1393
دانلود فایل پیوست
 فرم شماره 7- درخواست مهلت شش ماهه برای ارایه مقاله مستخرج از پایان نامه
فرم شماره 7- درخواست مهلت شش ماهه برای ارایه مقاله مستخرج از پایان نامه
پنجشنبه 1 خرداد 1393
دانلود فایل پیوست


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.